Boek Tot straks... overhandigd

Vrijdag 6 december is het eerste exemplaar van het brandweerboek Tot straks.... overhandigd aan Burgemeester Peter Snijders

Tijdens een bijeenkomst voor genodigden is vrijdagmiddag jl. het brandweerboek over de geschiedenis van de brandweer van Hardenberg, Bergentheim en Slagharen door de burgemeester in ontvangst genomen.

Het boek is tot stand gekomen voor de inzet van een aantal oudgedienden en heeft een tijdlijn van 1362 tot 2000. Het was voor hen een grote wens om de door de jaren heen verzamelde foto's, jaarverslagen, krantenknipsels en verhalen terug te zien in een boek. Om dit te realiseren zijn er verschillende personen en instanties benaderd. Met veel enthousiasme werd er twee jaar lang gewerkt aan het boek en het resultaat mag er zijn. Het is een mooi boek geworden waarin een beeld wordt gegeven van de ontwikkelingen van de vrijwillige brandweer in Hardenberg, Bergentheim en Slagharen. De tijdlijn wordt op diverse plaatsen onderbroken door persoonlijke verhalen van brandweermensen. Hier krijgt de individuele beleving de ruimte. Dit alles wordt geïllustreerd met veel foto's.

De titel "Tot straks" is gekozen omdat dit de groet is waarmee de brandweermensen na elke uitruk met enige ironie afscheid nemen van elkaar... totodat de pieper weer gaat.

P1000900

Johan Borneman oudgediende brandweer Hardenberg overhandigd het eerste exemplaar aan de burgemeester (foto)

Lees meer...

Geslaagde oefening in attractiepark

Maandagavond 10 december werd een grote brandweeroefening gehouden in het Attractiepark in Slagharen. Een ongeluk waarbij twee auto’s waren betrokken, een brand in een grote hal en vier mensen vast in de Looping Star waren onderdeel van deze oefening. De groepen van Dedemsvaart, Balkbrug en Slagharen bestreden onder leiding van Officier van Dienst Gerben Willighagen het incident.

Vooral voor de groep van Slagharen was het een koude bedoening. Zij moesten vier mensen uit de Looping Star halen waarvan de karretjes op een hoogte van 27 meter waren vastgelopen. Met behulp van de hoogwerker uit Hardenberg lukte dat. Het was een nuttige een leerzame oefening voor beide organisaties.

20121210 oefening attractiepark

Brandweer over de gemeentegrens

Een brand of ongeval houdt geen rekening met gemeentelijke grenzen en locaties van brandweerkazernes. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden vragen daarom bij brand in onder meer Elim en Drogteropslagen om inzet van de posten De Krim, Slagharen en eventueel Dedemsvaart of Balkbrug. De vrijwilligers van deze Hardenbergse posten zijn sneller ter plekke.

Maandag 10 december hebben de burgemeesters van de drie gemeenten een contract ondertekend. De ondertekening vond plaats in het dorpshuis van Drogteropslagen.Burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen geeft mede namens zijn collega Roger de Groot van De Wolden aan: “Met deze ondertekening bevestigen we formeel de inzet van Hardenberg uit zorg voor onze inwoners in het district rondom Elim en Drogteropslagen.” Ook Peter Snijders, burgemeester van de gemeente Hardenberg, erkent de meerwaarde van het contract: “Hoewel brandweerzorg voor inwoners ook net buiten onze gemeentegrenzen altijd al voorop stond, is het goed dat het uitrukken nu formeel geregeld is.”

2012-12-10 ondertekening convenant De Wolden-HoogeveenIMG

2012-12-10 contract De Wolden-Hoogeveen

Informeel afscheid 4 brandweermensen Ommen

Zaterdagmiddag 30 juni om 12.30 uur verzamelden de Ommer korpsleden zich aan de kazerne om op informele wijze afscheid te nemen van 4 brandweercollega's (B. Baarslag, G.J. Hekman, G. Haveman en J. Hagedoorn). Met 3 voertuigen werden zij samen met hun vrouw van huis opgehaald. Bij de kazerne aangekomen stond de tankwagen klaar om de 4 vrijwilligers te dopen en te bedanken voor hun vele jaren inzet. Per 1 juli stoppen ze als vrijwilliger en in het najaar zullen ze officieel bedankt worden namens de Gemeente Ommen-Hardenberg.

IMG 4930

Lees meer...

Veilig recreëren met Bertje Blus

De komende zomerseizoenen gaan de brandweerkorpsen van Ommen - Hardenberg en Dalfsen veel aandacht schenken aan het veilig kamperen. De drie gezamenlijke Vechtdalgemeenten zijn goed voor bijna drie miljoen toeristische overnachtingen per jaar. Campinggasten zijn zich vaak niet voldoende bewust van de risico’s die het kamperen met zich mee kan brengen.Bertje 1

De afgelopen jaren heeft de brandweer op verschillende campings in het Vechtdal gasten moeten aanspreken op brandgevaarlijke situaties in of rondom de caravan. Om de risico’s op brand op de kampeerplek te verminderen gaat ‘Bertje Blus’ vanaf 3 juni de campings in het Vechtdal af om campinggasten meer bewust te maken van de risico’s die zij in of rondom hun caravan of tent lopen wanneer zij het niet zo nauw nemen met het gebruik van gas of stroom.

Lees meer...

Brandweer Ommen-Hardenberg opent deuren

De open dag van de brandweer Ommen-Hardenberg was een geslaagd evenement. Naar schatting 3500 bezoekers kwamen zaterdag 9 juni jl. een kijkje nemen in en rond de brandweerkazerne aan de Europaweg in Hardenberg. De brandweer Ommen-Hardenberg bedankt iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de dag een succes is geworden.

Tijdens de open dag lieten de vrijwilligers van de brandweer zien hoe het werkt bij de brandweer. De brandweerlieden gaven demonstraties hulpverlening en brandbestrijding. Ook werden rondleidingen gegeven door de kazerne en mochten belangstellenden mee rijden in de brandweerwagen.

Vrijwilligers
De brandweer draait bijna helemaal op vrijwilligers. Een team van 160 vrijwillige brandweervrouwen en -mannen staat paraat om te helpen bij het blussen van branden of het bieden van hulp na een ongeval.

Zelf vrijwilliger worden? Informatie aanvragen kan via het contactformulier.

IMG 2932

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV