Kazerne Bergentheim

IMG 1352

De kazerne Bergentheim is gevestigd aan de Kanaalweg-West 65a in Bergentheim.

Personeel

Aan de kazerne zijn 12 vrijwilligers, 10 mannen en 2 vrouwen gekoppeld bestaande uit 1 groep.

Materieel

In de kazerne Bergentheim staat 1 tankautospuit:

  • Tankautospuit 2341 (op de foto staat het voertuig 2240, deze is medio 2014 vanuit Ommen overgeplaatst naar de kazerne Bergentheim met als roepnummer 2341)

Kazerne

De kazerne staat aan de Kanaalweg-West in Bergentheim De kazerne ,die ontworpen is door architektenburo Moritz uit Zwolle en waarvan de eerste paal is geboord door oud-leden G.J.Stegeman en D.Lotterman, is op 11 september 2000 officeel geopend gelijktijdig met de overdracht van een tankautospuit die destijds is geleverd.

Verzorgingsgebied

De groep die al jaren mee doet aan brandweerwedstrijden ,de laatste jaren voornamelijk HD, 112 en Hoofdklasse wedstrijden ,heeft een behoorlijk groot verzorgingsgebied. Het gebied bestrijkt het zuiden van de gemeente Ommen-Hardenberg grenzend aan de regio Twente en Duitsland. De eerste uitruk is naar oa de volgende dorpen met de omliggende buurtschappen: Bruchterveld, Kloosterhaar, Sibculo , Beerzerveld, Marienberg , Bergentheim en een gedeelte van het industrieterein Broeklanden. Het verzorgingsgebied bevat enkel provinciale wegen oa de N36, de spoorlijn Zwolle-Emmen en het kanaal Almelo-de Haandrik

Geschiedenis

Op 1 augustus 1917 verstuurt N.V. Veenderij Erven van Roijen een brief naar de burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg met de volgende inhoud:

wegens het aanschaffen van een nieuwe brandspuit fabricaat van der Ploeg van Grouw, en het geheel ontbreken van gemeente-brandbluschmateriaal in dit deel van de gemeente, verzoeken wy U beleefd ons te berichten, of het bestuur van onze gemeente by voorkoming ook van onze spuit gebruik wenscht te maken en op welke voorwaarden. Uw bericht hierover gaarne spoedig tegemoet ziende hebben wy met de meeste hoogachting de eer te zijn”

Op deze vraag wordt positief gereageerd en zal de brandspuit worden gebruikt voor 10 gulden per gebruik + de kosten van arbeidsloon.

Op 14 April 1937 verstuurt Veenderij van Roijen opnieuw een brief naar de burgemeester met het verzoek een gesprek te hebben met de burgemeester. Omdat er steeds meer huizen komen vinden zij het een taak van de gemeente om aandacht te geven aan de brandbestrijding.

Uit dit gesprek kwam het volgende:

N.V. Veenderij Erven van Roijen staat de de brandspuit af aan de gemeente als deze blijvend in Bergentheim wordt gestationeerd en een goede brandwacht wordt georganiseerd. Ook zal van Roijen zorgen voor bergruimte. De Burgemeester geeft gemeente veldwachter A de Jong opdracht om mensen te benaderen voor brandweerwerkzaamheden. Als er 12 personen bereid zijn gevonden en de brandweerspuit staat gestald is 1 februari 1938 het begin van brandweer Bergentheim

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV