Veiligheidsregio

De Brandweer Ommen-Hardenberg is onderdeel van de Veiligheidsregio IJsselland. In deze Veiligheidsregio werken elf gemeenten samen wat betreft Brandweer, Politie, Ghor en incidenteel met andere diensten als Waterschap en Justitie.

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van deze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dat gebeurt door samen te werken en te zorgen dat we, steeds beter, voorbereid zijn op het bestrijden van rampen. En om de steeds groter wordende risico`s beter onder controle te houden.

Deze diensten en besturen werken samen in:

  • Brandweerzorg
  • Crisisbeheersing
  • Handhaving van openbare orde en veiligheid
  • Geneeskundige hulpverlening bij rampen
  • Rampenbestrijding

Voor meer informatie zie: www.vrijsselland.nl

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV