Middelbrand oefening Dedemsvaart

Beide brandweergroepen van Dedemsvaart hebben eind augustus 2013 een zogenaamde 'middelbrand'- oefening gehouden bij een op/overslagloods van Tielbeke & Co. in Dedemsvaart.

In een grote opslagloods was brand uitgebroken en er waren meerdere mensen vermist, die zich mogelijk nog in het pand bevonden. Bij aankomst van de eerste tankautospuit werd men opgevangen door de melder, die vertelde dat hij nog mensen het pand in zag gaan ten tijde van de brand. Direct werd er een reddingsoperatie op touw gezet waarbij de eerst aangekomen tankautospuit zich volledig richtte op de redding, en alle manschappen naar binnen gestuurd werden voor het opsporen van de slachtoffers. Omdat al opgeschaald was naar middel-, en later zelfs grote brand, werd de tweede tankautospuit ingezet om, in eerste instantie, de waterwinning gereed te maken. Nadat dit opgebouwd was werden ook de manschappen van dit voertuig ingezet om een binnenaanval te doen en op zoek te gaan naar de vuurhaard(en) en slachtoffers. Er werden meerdere brandhaarden aangetroffen in het pand, wat duidde op een mogelijke brandstichting, en voor de brandweer extra gevaarlijk is. Een 'gewone' brand breid zich normaliter uit vanaf het punt waar het begonnen is en kun je op die manier een beetje 'inschatten' door onder andere gebruik te maken van de kubusgedachte. Bij meerdere vuurhaarden is dat niet meer het geval en is de kans groter dat je ingesloten wordt. Voorzichtigheid geboden dus, maar omdat er nog mensen vermist werden werd de actie voortgezet. In totaal werden (alle) 4 slachtoffers naar buiten gebracht door de brandweer. Bij de oefening werd gebruik gemaakt van kunstrook om het zicht voor de brandweermensen zo slecht en realistisch mogelijk te maken. Als er geen kunstrook gebruikt wordt dan krijgen de brandweermensen een blinddoek om, omdat er in het echt ook weinig tot geen zicht is. Doordat je niets ziet moet je op de tast het hele gebouw door en alles onthouden wat je tegenkomt, zodat je ook de terugweg herkend en dus niet verdwaald, met alle gevolgen van dien. Brandweermensen zijn erg getraind om alles op de tast te doen, en geblinddoekt met nul-komma-nul zicht slachtoffers op te sporen en naar buiten te brengen.

De brandweer bedankt Tielbeke & Co. voor het beschikbaar stellen van het pand.

foto 4

foto 5

Met kunstrook wordt het zicht zo realistisch mogelijk belemmerd

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV