Meldkamer Oost Nederland

De Meldkamer Oost Nederland voor de Veiligheidsregio IJsselland is gevestigd in Apeldoorn. In het hoofdbureau van de politie Noord- en Oost-Gelderland zitten centralisten achter specifieke computersystemen voor de meldkamer. Deze mannen en vrouwen worden centralisten genoemd vanwege hun centrale rol in de hulpverlening. Wanneer u belt, krijgt u één van hen aan de lijn en zij zorgen er voor dat de juiste hulpverlening zo snel mogelijk ter plaatse is.

De belangrijkste taken van de centralist zijn:

Aanname

Het omzetten van de hulpvraag naar hulpverlening
Iemand belt de Meldkamer met een melding. De centralist stelt een aantal kernvragen aan de melder om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse zodat hij kan bepalen welke hulpverlening in gang moet worden gezet.

Uitgifte

Het inzetten en coördineren van de hulpverleners
De centralist alarmeert volgens de geldende afspraken andere hulpverleners en ondersteunt hen, zodat de hulpverlening optimaal plaats kan vinden.

Doelstelling
De Meldkamer draagt zorg, direct of indirect, voor een adequate inzet van hulpverlening bij een incident, waarbij (mogelijk) hulpverlening noodzakelijk is. Voorts ondersteunt de Meldkamer op afstand enerzijds de hulpverleners ter plaatse van het incident en anderzijds, zonodig, de aanvrager (melder) voor het kunnen uitvoeren van primaire levensreddende en/of schadebeperkende handelingen totdat professionele hulpverleners op de plaats van het incident aanwezig zijn.

Verantwoordelijkheid
In Nederland is iedere gemeenteraad eindverantwoordelijk voor de veiligheid in zijn of haar gemeente.De Meldkamer in Apeldoorn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in deze veiligheidsregio en in die van NoordOost Gelderland.

24/7
De Meldkamer Brandweer is dag en nacht bereikbaar; door de week, in het weekend en op feestdagen. U wordt altijd persoonlijk te woord gestaan. De centralisten zijn ook ’s nachts zeer geconcentreerd om u direct te helpen. Vanzelfsprekend hebben ze ook dan nog vele andere taken, zoals het bijhouden van de vele gegevens in de systemen.

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV