Oefening waterongeval Dedemsvaart

De B-Ploeg van post Dedemsvaart beoefende maandagavond 5 oktober 2015 een waterongeval.

De avond bestond uit een theoretisch gedeelte waarin de actuele ontwikkelingen en procedures werden doorgenomen, en een praktijkgedeelte in de vorm van een inzet-oefening.

Lees meer...

Brandstofdieven belanden tegen boom in Dedemsvaart

Maandagavond 11 mei 2015 oefende ploeg 2 van post Dedemsvaart op de openbare weg. Aan de Veenderij was een ongeval (auto tegen boom) geensceneerd.

Een personenauto was in de slip geraakt en met de zijkant hard tegen de boom tot stilstand gekomen. Er stroomde een hoeveelheid onbekende vloeistof uit de auto wat verpakt zat in een drietal jerrycans. Eén slachtoffer lag buiten de auto in de uitstromende vloeistof, de ander zat bewusteloos en bekneld achter het stuur. Toen de tankautospuit op de plek des onheils kwam werd de OGS-procedure opgestart (ongeval gevaarlijke stoffen), in verband met de toen nog onbekende vloeistof.

Later werd bekend gemaakt door de politie dat het hier ging om brandstofdieven, en dat er diesel in de jerrycans zat. Het tweetal had bij een transportbedrijf diesel overgetankt in de jerrycans en zijn daarna op de vlucht geraakt. De politie heeft ze een tijdje achtervolgt maar zijn ze korte tijd later uit zicht verloren. Op de Veenderij klapten de twee met de auto tegen de boom. Met dit schakelmoment werd het van een OGS-inzet een technische hulpverlening, waarbij het dak van de auto werd verwijderd om het slachtoffer te kunnen redden.

Men kan terugkijken op een geslaagde oefening.

Foto 11-05-15 19 52 40

Lees meer...

Post Dedemsvaart oefent bij Oegema Transport

Maandagavond 19 januari 2015 heeft een brandweerploeg uit Dedemsvaart geoefend op het terrein van transportbedrijf Oegema.

Door de oefenleiding was een brand geënsceneerd in een trailer. Niet zo maar een brandje, in de trailer zou namelijk vuurwerk en carbid opgeslagen liggen. De trailer stond opgesteld tussen nog veel meer trailers, links en rechts. Overslag moest hierdoor ook nog eens worden voorkomen. Met een schuimdeken werd de 'brand' geblust en met waterschermen voorkwam men dat de brand oversloeg naar de naastgelegen trailers.

Oegema Transport in Dedemsvaart is, met zo'n 250 voertuigen en 400 medewerkers, inmiddels uitgegroeid tot een immens transportbedrijf. Mede daardoor is er speciaal voor de brandweer een waterwinning-bron aangelegd op het terrein. De oefening gaf dus een mooie gelegenheid om deze bron uit te testen. Na de oefening kreeg de ploeg nog een rondleiding door het bedrijf. 

Wij danken Oegema Transport voor het beschikbaar stellen van de ruimte en het materieel voor deze oefening!

FullSizeRender 2

Lees meer...

Chauffeursoefening post Dedemsvaart

Maandagavond 8 september oefenden de brandweerchauffeurs van Dedemsvaart het 'aanjaagverband'. Buiten de ploegoefeningen om oefenen de chauffeurs ook afzonderlijk hun kerntaken. Zo bestaan er ook afzonderlijke oefeningen voor de WvD'ers (verkenners gevaarlijke stoffen) en voor elk ander specialisme. 

Vanavond werd, zoals gezegd, het 'aanjaagverband' beoefend. Een aanjaagverband betekent kortgezegd; "twee of meer in serie geschakelde brandbluspompen of blusvoertuigen voor het transporteren van bluswater over grote afstand." De 'haler', in dit geval de motorspuitaanhanger van post Dedemsvaart, zorgde voor de watertoevoer naar de tankautospuit (de blusser), die zo'n 120 meter verderop stond. Van daaruit werd onder andere een waterkanon gevoedt.

Alle snufjes van het voertuig werden tijdens de oefening weer onder de loep genomen. Op de moderne bluspompen is vaak een geautomatiseerde schuimpomp aanwezig. Het creëren van een schuimdeken mocht tijdens deze oefening ook niet ontbreken.

IMG 7690

Lees meer...

Dedemsvaart 2 oefent in Zwolle

Ploeg Dedemsvaart 2 heeft maandag 16 juni een oefening gedraaid in het oefengebouw te Zwolle.

Een oefening uit de 500-serie stond op het programma voor deze maandagavond. Een brand-inzet. De oefening werd gedraaid in het stookgebouw van de Veiligheidsregio IJsselland. Dit oefengebouw bevindt zich op het terrein van de hoofdpost, aan de Marsweg in Zwolle. In het gebouw kan zowel met hout- als gas worden gestookt. Door middel van verplaatsbare wanden kunnen verschillende scenario's worden uitgezet. Ploeg Dedemsvaart oefende voor het eerst in dit veelzijdige oefengebouw.

De eerste inzet bestond uit een woningbrand waarbij nog een slachtoffer werd vermist. De brand, die gemeld was door de onderbuurman, zou woeden in een woning op de eerste verdieping van een 4 bouwlagen tellend gebouw. De vuurhaarden en het slachtoffer werden snel na binnenkomst aangetroffen. De vuurhaarden werden afgeblust en er werd hydraulisch geventileerd om de rookgassen af te voeren. Hydraulische ventilatie houdt in dat er in een deur- of raamopening naar buiten wordt gespoten met een nevelstraal, waardoor overdruk wordt gecreeerd en de rook naar buiten wordt 'geblazen'. Vervolgens kon het slachtoffer worden gered.

De tweede inzet bestond uit een kelderbox-brand. De eigenaar stond voor de deur en verleende alles behalve medewerking richting de brandweer. Ook een stukje aggressie kwam daarbij kijken. De man was erg vaag in zijn verhaal en had het over zijn 'handel' dat zich in de box bevond. De manschappen hielden rekening met mogelijke boobytraps, drugs en gevaarlijke stoffen. Uit eindelijk bleek de man wat vuurwerk opgeslagen te hebben. De brand was zo ge-ensceneerd dat er ook echte knallen te horen waren. Voorzichtigheid geboden, maar ook dit keer werd de vuurhaard gelokaliseerd en het slachtoffer uit het pand gehaald. In tussentijd kwamen de manschappen nog een aantal gasflessen tegen, welke vakkundig werden verwijderd danwel gekoeld.

Ploeg Dedemsvaart 2 kijkt terug op een zeer geslaagde oefenavond!

Oefengebouw zwolle

Rechts de kazerne aan de Marsweg, links het oefengebouw. Bron: Google Streetview

Oefening Agrarisch gebouw Varsen

Woensdag 4 juni 2014 heeft Ommen geoefend in de buurtschap Varsen. Meerdere autobranden en een bekneld slachtoffer onder een motorboot die lag opgeslagen in een boerenschuur waren de ingredienten voor een leuke en leerzame oefening.

IMG 7486

Lees meer...

Oefening brand in molen Ommen

Brand in molen Den-Lagen Oordt Ommen

Onlangs (mei 2014) heeft de post Ommen geoefend in de molen Den-Lagen Oordt. In de molen was brand uitgebroken en in de molen bevonden zich ook nog slachtoffers. Een complexe en leerzame oefening in een bijzondere omgeving.

IMG 7030

Lees meer...

Oefening 22 januari, Ommen

Woensdag 22 januari heeft Ommen geoefend in het voormalig verzorgingscentrum Oldenhaghen. Doel van de oefening was om met ademlucht een parcours te lopen en hierbij enkele "slachtoffers" te vinden in ruimtes op de 2e verdieping. Ook werd er een woningbrand op de 4e verdieping getraceerd en deze moest geblust worden met een hogedrukslang waarbij het aan- en afkoppelen van extra slangen in het trappenhuis een oefenopdracht was.

IMG 5149

 

Lees meer...

Eindoefening Dedemsvaart en Ommen

 

Woensdag 16 oktober werd er een eindoefening technische hulpverlening gehouden in Dedemsvaart. De posten Dedemsvaart en Ommen namen deel aan de oefening.

Op de gemeentewerf was een ongeval geënsceneerd tussen een zwaar landbouwvoertuig (tractor inclusief kipper) en twee personenauto's. De tractor had een auto in de flank geraakt en de andere personenauto was tegen de kiepbak tot stilstand gekomen. De brandweereenheden startten vanaf de kazerne Dedemsvaart en kregen daar hun uitrukbericht. Tijdens het aanrijden werd informatie uitgevraagd bij de alarmcentrale. Die meldde dat er een ongeval had plaatsgevonden waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. Met die informatie moest het eerst aanrijdende voertuig het doen, verder was er weinig tot niets bekend. Ter plaatse werd direct gestart met een verkenning en bleek er in alle 3 de voertuigen nog personen te zitten. Sommigen bekneld, anderen konden met een kleine handeling uit de auto gered worden. In beide personenauto's was echter sprake van een beknelling. Reden voor de bevelvoerder om op te schalen naar 'middel-hulpverlening' zodat er, door de komst van een extra tankautospuit, per groep aan een voertuig gewerkt kon worden. Ook de OvD (Officier van Dienst) kwam ter plaatse om, daar waar nodig, aansturing te geven aan de ingezette eenheden en regelde hij zaken met politie en gemeente.

De tractor bestuurder kon snel bevrijd worden want die zat enkel verward achter het stuur en raakte bij het ongeval niet bekneld. Alle voertuigen werden gestabiliseerd, de tractor in het bijzonder werd nog eens extra gezekerd aan het hulpverleningsvoertuig van Ommen zodat de tractor niet meer verder vooruit kon, in de richting waar de 2 reddingsacties plaatsvonden. De trekker hing met zijn frontgewicht in de auto, ter hoogte van de bestuurder. De bestuurder kwam hierdoor in een zeer benarde positie terecht en raakte erdoor bekneld. Bij de redding werd het dak van de auto geknipt en kon het slachtoffer op die manier, met behulp van een wervelplank, uit de auto getild worden. Niet lang daarna werd ook het slachtoffer in de andere personenauto bevrijd en waren daarmee alle slachtoffers bevrijd.

Na de oefening werd ter plaatse geëvalueerd. Men kon terugkijken op een geslaagde oefening, waarbij de situatie goed werd overzien en slachtoffers in een kort tijdsbestek konden worden gered.

 

photo2

Lees meer...

Middelbrand oefening Dedemsvaart

Beide brandweergroepen van Dedemsvaart hebben eind augustus 2013 een zogenaamde 'middelbrand'- oefening gehouden bij een op/overslagloods van Tielbeke & Co. in Dedemsvaart.

In een grote opslagloods was brand uitgebroken en er waren meerdere mensen vermist, die zich mogelijk nog in het pand bevonden. Bij aankomst van de eerste tankautospuit werd men opgevangen door de melder, die vertelde dat hij nog mensen het pand in zag gaan ten tijde van de brand. Direct werd er een reddingsoperatie op touw gezet waarbij de eerst aangekomen tankautospuit zich volledig richtte op de redding, en alle manschappen naar binnen gestuurd werden voor het opsporen van de slachtoffers. Omdat al opgeschaald was naar middel-, en later zelfs grote brand, werd de tweede tankautospuit ingezet om, in eerste instantie, de waterwinning gereed te maken. Nadat dit opgebouwd was werden ook de manschappen van dit voertuig ingezet om een binnenaanval te doen en op zoek te gaan naar de vuurhaard(en) en slachtoffers. Er werden meerdere brandhaarden aangetroffen in het pand, wat duidde op een mogelijke brandstichting, en voor de brandweer extra gevaarlijk is. Een 'gewone' brand breid zich normaliter uit vanaf het punt waar het begonnen is en kun je op die manier een beetje 'inschatten' door onder andere gebruik te maken van de kubusgedachte. Bij meerdere vuurhaarden is dat niet meer het geval en is de kans groter dat je ingesloten wordt. Voorzichtigheid geboden dus, maar omdat er nog mensen vermist werden werd de actie voortgezet. In totaal werden (alle) 4 slachtoffers naar buiten gebracht door de brandweer. Bij de oefening werd gebruik gemaakt van kunstrook om het zicht voor de brandweermensen zo slecht en realistisch mogelijk te maken. Als er geen kunstrook gebruikt wordt dan krijgen de brandweermensen een blinddoek om, omdat er in het echt ook weinig tot geen zicht is. Doordat je niets ziet moet je op de tast het hele gebouw door en alles onthouden wat je tegenkomt, zodat je ook de terugweg herkend en dus niet verdwaald, met alle gevolgen van dien. Brandweermensen zijn erg getraind om alles op de tast te doen, en geblinddoekt met nul-komma-nul zicht slachtoffers op te sporen en naar buiten te brengen.

De brandweer bedankt Tielbeke & Co. voor het beschikbaar stellen van het pand.

foto 4

Lees meer...

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV