Bereikbaarheid binnen natuurterreinen IJsselland en Twente

Bereikbaarheid en natuurterreinen. Een combinatie die niet altijd vanzelfsprekend is, hoewel de bereikbaarheid toch een grote rol speelt voor het betreden van de natuurterreinen. Mede door het moderne terreinbeheer, de recreatie in de natuurgebieden en onvoldoende beschikbaarheid van recent kaartmateriaal leidden ertoe dat de brandweer in mindere mate in staat was om effectief op te treden tegen een natuurbrand.

Naar aanleiding van deze problematiek is onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid binnen de natuurterreinen in Overijssel (Veiligheidsregio IJsselland & de Veiligheidsregio Twente).

Hierbij stond één belangrijke vraag centraal, namelijk:

‘Welke wegen binnen de natuurterreinen kunnen wij als brandweer gebruiken ten tijde van een natuurbrand?’

Project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gestart met het project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’. Het doel van het project was het instellen van een netwerk van berijdbare wegen binnen de natuurterreinen en een eenduidige werkwijze tussen terreinbeheerders en brandweer voor het in stand houden van deze berijdbare wegen.

Hiervoor zijn binnen de natuurterreinen in Overijssel in totaal 3000 wegen geïnventariseerd en in kaart gebracht.

In samenwerking met de betreffende terreinbeheerders zijn de wegen vastgesteld welke de brandweer kan gebruiken voor het bestrijden van een natuurbrand, de zogenoemde ‘hoofdinfrastructuur’. Binnen de beide veiligheidsregio’s bestaat deze hoofdinfrastructuur uit 1300 wegen (van de in totaal 3000 wegen).

IMG 1549

Met behulp van de terreinbeheerder (herkenbaar aan het rode hesje) wordt het gebied verkend tijdens een inzet. De terreinbeheerder heeft kennis van het gebied die van groot belang is in de voorbereiding maar ook tijdens een inzet.

Alle wegen zijn geïnventariseerd op een minimale beschikbare doorgangshoogte van 4,2 meter, een minimale beschikbare rijbaanbreedte van 3,5 meter, een goede kwaliteit ondergrond van de weg, de aanwezigheid van obstakels op de weg, de hellingspercentage van de weg en of de weg als evacuatieroute van bewoners/campinggasten dient.

IMG 2118

IMG 2135

Daarnaast wordt door een hoog risico als gevolg van bijvoorbeeld een dichtbegroeid naaldbos en veel aanwezige campinggasten, een goede bruikbaarheid van de aanwezige wegen vereist.

IMG 0965

IMG 0937

Om effectief op te kunnen optreden tegen natuurbranden dient per hectare minimaal 35 meter aan weg aanwezig te zijn die door de brandweer gebruikt kan worden.

foto

Ook voor burgers is van groot belang dat inritten worden vrijgehouden zodat in geval van een calamiteit de brandweer snel toegang heeft tot het terrein.

Verder leidde het project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’ binnen de Veiligheidsregio IJsselland & Veiligheidsregio Twente tot de volgende resultaten:

  1. 3000 wegen (2000 km) binnen de natuurterreinen zijn in kaart gebracht;
  2. Waarvan ruim 1300 wegen (1300 km) voor de brandweer te gebruiken zijn voor de bestrijding van een natuurbrand (hoofdinfrastructuur);
  3. Met de betrokken terreinbeheerders zijn afspraken gemaakt voor het beheer en onderhoud van de genoemde hoofinfrastructuur;
  4. Alle wegen zijn opgenomen in een monitorsysteem;
  5. Beschikbaarheid over actuele bereikbaarheidskaarten in de brandweervoertuigen, zowel digitaal als geplastificeerd, binnen beide veiligheidsregio’s (zie afbeelding).
  6. Om de samenwerking in het veld te optimaliseren hebben de terreinbeheerders eveneens de beschikking gekregen over de bereikbaarheidskaarten.

Met het instellen van de hoofdinfrastructuur heeft de brandweer een goede bereikbaarheid binnen de natuurterreinen en zal deze verzekerd zijn van een netwerk van goede bruikbare wegen. Voor de terreineigenaar biedt dit eveneens een groot voordeel, doordat aanzienlijk minder wegen onderhouden dienen te worden.

Door deze hoofdinfrastructuur heeft de brandweer de verwachting dat tijdig en effectief opgetreden kan worden tegen een reeds ontstane natuurbrand, waardoor deze beheersbaar blijft en de gevolgen tot een minimum beperkt kunnen worden.

IMG 0932

Bereikbaarheid is van groot belang tijdens een natuurbrand

IMG 0956

IMG 8717

Eindresultaat

Alle 4x4 of 6x6 aangedreven tankautospuiten en ovd-voertuigen beschikken over een kaartenmap met daarin actuele bereikbaarheidskaarten van alle natuurterreinen in IJsselland en Twente.

Hierin staan zaken vermeld als vegetatie, waterwinning, risico- & zorgobjecten, een grid met x- & y-coördinaten en staan alle berijdbare wegen & niet berijdbare wegen aangegeven met unieke wegnummers. Tevens zijn er 2200 inrijpunten beschikbaar (digitaal) bij alle ingangen van de natuurterreinen en kruisingen van berijdbare wegen. Zowel de wegen als de inrijpunten zijn opgenomen in het MDT van de voertuigen, zodat ze met navigeren gebruikt kunnen worden

IMG 0444

 IMG 0999

Mobiele Data Terminal (MDT), hier staan routes, watervoorzieningen en kaarten in die de brandweer helpen bij de bestrijding van (natuur) branden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de brandweer Ommen-Hardenberg, klik hier voor de contactgegevens

 

 

 

 

 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV