Bosbrandweer

De brandweer Ommen maakt (vermoedelijk) nog als enigste korps gebruik van zogenoemde bosbrandweergroepen (in georganiseerd verband). De bosbrandweer Ommen is een onderdeel van de Provinciaal Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrijding (P.O.S.B.)

De gehele gemeente Ommen is in 9 delen opgesplitst. Voor ieder deel is een bosbrandweergroep beschikbaar. Dit is een groep boeren ( 110 ) met trekkers en giertanken ( 40 stuks ). In geval van een bosbrand zal een dergelijke groep worden ingezet nadat de brandweer een brand geblust heeft en weer vertrokken is. De groep zal het gebied dan bewaken en indien nodig nablussen. Hiervoor beschikken zij over een speciaal koppelstuk voor op de giertank. Met behulp hiervan kan men een waterstraal richten.
De instandhouding van deze bosbrandbestrijdingsgroepen wordt door externen wel eens niet begrepen.

bosbrandweer 2

IMG 0526

Er zijn echter wel degelijk voordelen aan verbonden:

 • Nadat “de eerste klap” is uitgedeeld door de brandweer (en de vlammen zijn neergehaald), nemen de boeren het over. De brandweer kan dan “naar huis gaan”.
 • De boeren kunnen, indien nodig, een enorme hoeveelheid water transporteren t.b.v. de brandweer.
 • De boeren hebben een uitstekende terreinkennis. Dit is enorm nuttig bij de bestrijding van natuurbranden.
 • De kosten voor de inzet van de boeren tijdens een natuurbrandbestrijding, worden gedragen door de P.O.S.B.
 • De boeren zijn enorm gemotiveerd voor het uitvoeren van deze taken.
 • De commandant van de reguliere brandweer is tevens commandant van de bosbrandweergroepen. Dit is natuurlijk bevorderlijk voor de afstemming.

IMG 0484

Ook kunnen de boeren ingezet worden om via de brandgangen bepaalde delen van het bos preventief nat te houden.

De Provinciale Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrij­ding (P.O.S.B.) werd in 1950 in het leven geroepen, met als doel:

a.         de voorkoming en bestrijding van bos- en heidebranden.

b.         de bevordering van het bosbrandweerwezen in de provincie Overijssel.

Taken vrijwillige brandweer en bosbrandweer bij natuurbranden

 

IMG 0090

Vrijwillige brandweer (huisbrandweer)      

 • Directe blussing

 • Coördinatie ter plaatse

Bosbrandweer

 

Verkenning gebied samen met huisbrandweer

 • advies i.v.m. terreinbekendheid

 • watertransport d.m.v. giertanks

 • assistentie bij blussing

 • bewaking, controle en nablussing

bosbrandweer 5

Vullen van een giertank

bosbrandweer 1

Waterwinning ten behoeve van een natuurbrand

bosbrandweer 3

IMG 1003

Speciaal ontwikkeld koppelstuk voor op de achterzijde van de giertank om rijdend te kunnen blussen.

IMG 0526

 

 

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV