Vergunning of melding

Voor het gebruik van bepaalde bouwwerken is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een melding voor brandveilig gebruik noodzakelijk.

In de volgende gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk:

  • Als voor bedrijfsmatige of verzorgende doeleinden nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen.
  • Bij een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar.
  • Bij een dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

In de volgende gevallen is een melding voor brandveilig gebruik noodzakelijk:

  • Als u wilt afwijken van de brandveiligheidseisen.
  • Als in een bouwwerk meer dan 50 mensen aanwezig (zullen) zijn.
  • Als u kamers verhuurt.

U hoeft geen melding te doen als:

  • Voor het bouwwerk een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is.
  • Als in een bouwwerk meer dan 50 mensen aanwezig (zullen) zijn en het bouwwerk een één- of meergezinswoning betreft.

Contact

Veiligheidsregio IJsselland
(Cluster Oost - Ommen-Hardenberg)
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Tel: 088-1197000     Bij Spoed 112

Inloggen korpsleden                                                                                                                                                                                                                            (c) 2013 realisatie door Webfra BV